Loading player...

Lionard förvaltar mer än 1000 lyxiga fastigheter: belägna på de vackraste platserna i Italien och representerar ett arv från det förflutna, unikt och värdefullt, en arkitektonisk modern pärla av hög design och en visuell stark upplevelse. Lionards uppdrag är att värdera lyxiga fastigheter och göra dem kända för världen.